وقتی که دل تنگِ تنگ است / آشفتگی‌ها قشنگ است
اما زمانی که جنگ است / مزد دل و غم تفنگ است
جالب‌ترش داغ امروز / دعوای تانک است و سنگ است
دستم ز هر دسته کوتاه / شاید که واژه جفنگ است
هرکس که زورش زیاد است / قانون جنگل قشنگ است
گور زمان و زمانه / این هم نمایی ز جنگ است
کر شو، وگرنه شنیدم / هستی و ذلت که ننگ است
خر می‌شوم تا نفهمم / دعوای موش و پلنگ است
فردا که هیچ، آخر امروز / چون کاروان است و زنگ است
من مطمئنم خدا هست / باقی این قصه رنگ است


دی 87

  • برچسب ها: غزل،