ابرمیم بافته‌ها و سیاهه‌های ابرمیم در تلگرام https://t.me/abrmim در اینستاگرام abrmim http://www.abrmim.ir 2018-12-10T00:14:44+01:00 text/html 2018-04-14T02:52:49+01:00 www.abrmim.ir میم ابر رسالت خون http://www.abrmim.ir/post/54 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تنها پنجاه سال از رحلت پیامبر گذشته و زشت‌کارترین انسان خلیفه شده. درست در روز مبعث، ولید به دستور یزید می‌خواهد از سیدالشهدا سلام‌الله‌علیه بیعت بگیرد. حضرت می‌توانند بی‌دردسر بیعت کنند و کنجی به عبادت و کارهای خیر مشغول شوند. ولی فرمودند: «وای بر اسلام، زمانی که امت به حکمروایی همچون یزید مبتلا شود.»</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">همان‌شب همراه نزدیکان‌شان از مدینه بیرون می‌آیند، در حالی که این آیه را زمزمه می‌کنند:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً یَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ (قصص، ۲۱)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">از شهر در حال نگرانی و مراقبت از دشمن خارج شد. گفت خدایا مرا از این قوم ستمکار نجات بده.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">و این همان آیاتی است که در شأن حضرت موسی علیه‌السلام نازل شد، هنگامی که از بیم فرعونیان، شبانه و ترسان رو به مدیَن می‌رفت.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">رسالت خونین امام آزادگان آغاز شد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">۲۷ رجب، انتشار خبر مرگ معاویه خبیث و خروج امام حسین علیه‌السلام از مدینه برای استنکاف از بیعت با یزید لعین</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-04-12T01:15:32+01:00 www.abrmim.ir میم ابر چقدر این شب تاریک سایه کم دارد http://www.abrmim.ir/post/53 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2">چقدر این شب تاریک سایه کم دارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">به قد عرش خدا این سیاهه غم دارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نه هست دلبری امشب که نور خانه شود</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نه هست خانه‌ای امشب که دلبرم دارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">چو موج وحشی دریای حضرت نوح است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">و تا ابد سر دیوانگی یم دارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بجوش ای همه غوغا که در نهان منی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">وجود ما هوس صد تکان بم دارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر به جام من و جان جام می ریزند</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">صدای ناله تاریخ جام جم دارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">تو بوده‌ای که پس از تو صفی پر از صفر است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">سیاهه‌لشکرکی کز محیط نم دارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">کدام راه بپویم خدای راننده؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نبینم آخر این جاده‌ها که خم دارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">مرا به سجده فروکن که سر نیارم زیر</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای هر عدمی، تا تویی چه کم دارد؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">تیر نود</font></div> text/html 2018-04-09T20:58:05+01:00 www.abrmim.ir میم ابر آخرین معجزه عشق است که http://www.abrmim.ir/post/52 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2">آخرین معجزه عشق است که عاشق نشوی</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">این طبیعی است که در خاک به قایق نشوی</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">سنگ زیباتر از آیینه مرا می‌شکند</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">شیشه عمر مرا آینه دق نشوی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">عاشقم، گرچه دل از عشق به خون آمده است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هرگز از مهر و وفا رنگ شقایق نشوی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">به دروغی خوشم و راست مپندار مرا</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">حرفی از دوست بزن، اینکه تو صادق نشوی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">من همین کژدل و کژکار و کژاندیش کسم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">یا پذیرا کژی‌ام یا که تو خالق نشوی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هی به تربیت دستان تو دل خوش کردم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">کاش می‌گفتی از آغاز که باسق نشوی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">پرِ تردیدم و از دیده تر پر زده‌ای</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">منِ بشکسته! محال است، تو لایق نشوی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ای خموشانه! سر از شانه خُم لختی گیر</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ترسم از خمر سخن یکسره ناطق نشوی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">به طبیبم تو بده علت تب‌های شبم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">داغی و بر عطشم دکتر حاذق نشوی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">از دلت بی‌خبرم، از دل من بی‌خبری</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">این چه بهتر که خبر از غم و هق‌هق نشوی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">گذرندست غم و شادی و ایام رفیق</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">حق نگه‌دار که چون باطله زاهق نشوی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">جمعه ۱۴ آذر نودوسه</font></div> text/html 2018-04-08T20:12:01+01:00 www.abrmim.ir میم ابر وقتی که دل تنگِ تنگ است http://www.abrmim.ir/post/51 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">وقتی که دل تنگِ تنگ است / آشفتگی‌ها قشنگ است</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">اما زمانی که جنگ است /&nbsp;مزد دل و غم تفنگ است</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">جالب‌ترش داغ امروز /&nbsp;دعوای تانک است و سنگ است</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">دستم ز هر دسته کوتاه /&nbsp;شاید که واژه جفنگ است</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">هرکس که زورش زیاد است /&nbsp;قانون جنگل قشنگ است</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">گور زمان و زمانه / این هم نمایی ز جنگ است</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">کر شو، وگرنه شنیدم / هستی و ذلت که ننگ است</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">خر می‌شوم تا نفهمم /&nbsp;دعوای موش و پلنگ است</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">فردا که هیچ، آخر امروز / چون کاروان است و زنگ است</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">من مطمئنم خدا هست /&nbsp;باقی این قصه رنگ است</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">دی 87</span></font><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-04-07T02:05:40+01:00 www.abrmim.ir میم ابر سخن این بود و ما گفتیم http://www.abrmim.ir/post/50 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 200%;">این قاعده «حب الشیء یعمی و یصم<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="" style=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>» است. فاصله معاند و مدافع بودن محمدحسین مهدویان یک مو هم نیست برای جماعتی که حرف روشن او را از ساخته‌اش درنمی‌یابند و برایش هورا می‌کشند. البته که مقصود نهایی نه غیرت است، نه غیرش. غرض این بود که میان این رفتارهای زرد، خیلی رو به لاتاری بیاورند و بفروشد که غرض حاصل شد. تحلیل این رفتارها بماند برای پژوهندگان، خوبی‌اش این است که درک سر و ته یک کرباس بودن ساده‌تر شد. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید و این کارگردان هم سر از جاهای دیگر درآورد، نگویند خطش عوض شد و فلان و بهمان! ما هم گلویمان را برای چه پاره کنیم؟ «یمحق الباطل بترک ذکره<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="" style=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>» را باید بیشتر رعایت کرد.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><div><!--[if !supportFootnotes]--><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br clear="all"> </font><hr align="left" size="1" width="33%"> <!--[endif]--> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span dir="LTR"> </span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span>&nbsp;دوست داشتن چیزی انسان را نسبت به آن کر و کور می‌کند.</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </div> <div id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span dir="LTR"> </span><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="RTL"></span>&nbsp;باطل را با یاد نکردن به محاق ببر.</font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p> </div> </div><div><div id="ftn1"> </div> </div><div><div id="ftn1"> </div> </div> text/html 2018-04-06T17:39:53+01:00 www.abrmim.ir میم ابر خالی http://www.abrmim.ir/post/49 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">بعضی جای خالی‌ها هم هستند که با اطوارهای گوناگون پر نمی‌شود و آدم نباید خودش را گول بزند. هر قدر هم کرگردن‌گونه زندگی کنی، فقط داری حفظ ظاهر می‌کنی. برای کسی مثل من که روحی نامتعالی دارد، هر میخی که از دیوار روحش بیرون کشیده شود، جایش باقی خواهد ماند. تنها باید باور کرد این خالی را، حتی اگر می‌کوشی یا نمی‌کوشی با کتاب و نوشتن و آمدشدن‌ها پرش کنی. می‌بینی میان همه‌شان، ناگهان نه صدایی می‌شنوی، نه تصویری می‌بینی. فقط صدای او و تصویر او و اندوهی که چون کوران تو را دست بر دیوارهای اتاقی روشن، سوی هیچستان می‌برد.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نه از رنج یاد تو آسوده بودم<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">نه بی یاد تو خو گرفتم به غاری</font><font face="B Nazanin" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2018-04-04T19:53:45+01:00 www.abrmim.ir میم ابر آیه انکار http://www.abrmim.ir/post/48 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2">من مست‌ترین آیه انکار شرابم</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اما چه کنم بی تو زمانی‌ست خرابم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div> text/html 2018-04-04T18:24:20+01:00 www.abrmim.ir میم ابر در چشم تو رازی است که http://www.abrmim.ir/post/47 <div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><br></font></span></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="text-align: right;">در چشمِ تو رازی ست که آگاه ندارد</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">آن‌سوی نگاهِ تو کسی راه ندارد</span></font><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">آن‌گونه که غم می‌نگرد سوی نگاهت<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">چشمم سخنی جز غم و جز آه ندارد</font></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یا اینکه تو مخلوقی و مخلوقهٔ شعری<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">یا خالقی و شعر سویت راه ندارد</font></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گاهی غزلی گفته به من شرمِ جمالت<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">گاهی غزلم جلوهٔ اللّه ندارد</font></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">لب بسته‌ای و می‌نگری چشمِ سکوتم<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">چون غرقِ تواَم غرقهٔ تو چاه ندارد</font></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">چندی‌ست گدای نظرِ ماهِ نهانم<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">پیداست نظر رو به من آن ماه ندارد</font></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">امشب که سخن گفته‌ام از چشمِ خموشت<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">هر شب سخنی با نگهم شاه ندارد</font></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><br></font></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">پاییز نودوپنج</font></p> text/html 2018-04-04T10:37:52+01:00 www.abrmim.ir میم ابر در محضر قرآن - قدرت خدایی http://www.abrmim.ir/post/46 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 200%;">یهودیان پیمان‌شکنی کرده بودند و جای عذرخواهی سرِ جنگ هم داشتند. قلعه مستحکم‌شان قابل نفوذ نبود. مسلمانان در روزهای اول و دوم محاصره هیچ کاری پیش نبردند. روز سوم پرچم فرماندهی به دستان امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه رسید. درهای قلعه‌ای که بر روی همه بسته بود، به دستان حضرت از جای کنده شد. همان در غول‌پیکر سپر جنگی شد و تمام پهلوانان زورمند یهود با دستان امام کشته شدند. قدرت خارق‌العاده امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه همه را به حیرت انداخته بود. ایشان در نامه‌ای نوشتند: «</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">به خدا سوگند! با نیروى بدنى و توان جسمى، درِ خیبر را نکَندم و آن را چهل ذراع پشت سرم نیفکندم؛ بلکه با قدرت ملکوتى و جانى برافروخته از نور الهى تقویت شدم.»<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><em><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; color: rgb(106, 106, 106); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-style: normal;">یَدُ اللَّهِ فَوقَ أَیدِیهِم</span></b></em><a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; color: rgb(106, 106, 106); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><b><span style="line-height: 107%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[2]</span></b></span><!--[endif]--></span></span></b></span></a><em><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; color: rgb(106, 106, 106); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-style: normal;"><br> </span></b></em><em><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; color: rgb(106, 106, 106); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-style: normal;">اراده و قدرت خداوند برتر از تمام قدرت‌هاست<o:p></o:p></span></em></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style=""><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p><div><!--[if !supportFootnotes]--><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br clear="all"> </font><hr align="left" size="1" width="33%"> <!--[endif]--> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span dir="LTR"> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شیخ صدوق، الامالی، ص&nbsp; 514، نامه به سهل بن حنیف</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </div> <div id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span dir="LTR"> </span><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="RTL"></span>&nbsp;فتح، 10</font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p> </div> </div><div><div id="ftn2"> </div> </div> text/html 2018-04-03T09:39:19+01:00 www.abrmim.ir میم ابر ما هستیم http://www.abrmim.ir/post/45 <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;"><br></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">ما هستیم، در حالی که می‌شد نباشیم. بر ما چه گذشته است و بر ما چه خواهد گذشت؟ ما هستیم و آن‌ها که نیستند کجا هستند؟ آن‌ها که بودند، آیا آنجایی رفته‌اند که ما می‌رویم؟ ما کیستیم و کیست و چیست هست‌کننده‌مان؟ ما هستیم و می‌پرسیم و پرسش‌هامان با پژواکی مبهم سوی خودمان بازمی‌گردد. ما سراپا سخنیم و نعره‌مان در گوشِ خاموشِ دهر گنگ می‌شود. هستیم و فاصله‌ای با نیستی نیستمان. در هستی‌مان هزاران شک هست و هیچ شک‌مان تا یقینکی نمی‌بردمان. بس که نپرسیده‌ایم، پرسش‌مان پوست‌سوزی می‌کند. بس که لب بستیم صورتمان گردید. ما هستیم و در هستی دستی نداریم.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ما هستیم. نه بیش از پیش هستیم، نه کم از پیش. زمانی نیست بودیم و اکنون بی‌نیستی هستیم. هستن شورمان می‌دهد و رنجمان می‌زاید. هستن سستمان می‌کند و نیرومان می‌شود. هستیم و نهست‌هایمان لافی بیش نیست. نبودنی در کار نیست. پنهانه‌ای نیست. گریزگاهی نیست. پستو و پوشیه و حجابی نیست. هستیم عریان و آشکار و حاضر. در حضوریم. در هویداییِ محضیم. کنجِ هیچ غاری از هستن خلاصی نیست. پشتِ هیچ پلکی و پسِ هیچ خواب و خیالی نیستن خانه ندارد. هیچ فاجر راهی به نیستن ندارد. هیچ کافر از پوشیدن برخوردار نیست. آفتابِ هست بر نه‌توی نهانستان‌مان می‌تابد. هیچ پنبه‌ای نزده نمی‌ماند. هیچ رشته‌ای نریسیده نمی‌ماند. هیچ تنی بی‌درد و هیچ روحی بی‌آه نمی‌ماند.<o:p></o:p></font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ما هستیم، شب نباشد هم. ما هستیم، نور نباشد هم. ما هستیم، هیچ نباشد هم. آری برادر جان. نیستیم. درست است. مجاز هست، ولی نیست. ولی آن اندازه که هست، هست. ما در قواره هستمان به‌روشنی هستیم. دست در دستانِ هستمان نباید بست، که هر هست‌مجازی بی‌خستوییِ هست دستی ندارد. اما چه باید کرد، تا ما هستیم؟<o:p></o:p></font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"></p> text/html 2018-04-02T23:09:44+01:00 www.abrmim.ir میم ابر بیایید منقرض شویم http://www.abrmim.ir/post/43 <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;"><span dir="RTL" style=""></span><span dir="RTL" style=""></span>«من فکر می‌کردم شما منقرض شده‌اید.» این جمله را گفت و جملگی خنده زدیم. از همان خنده‌ها که اگر بهش فکر کنی، غبنی عمیق دارد. تعلیقی‌اش نمی‌کنم. ما پیشِ خودمان گمان کرده‌ایم خیلی متفاوتیم. گاهی که می‌بینیم همدیگر را، رو می‌کند بهم و با لحنی رندانه می‌گوید: بیا منقرض شویم. چیزی نزدیک به بیایید بمیریمِ من. آن شب دهانم پیشِ سهیل باز شد و بی‌میلی‌ام بیرونکی ریخت. پشیمان شدم. ولی چه چاره؟ برایم در تمامیتِ زندگی افتخاری وجود ندارد. گفت دو جنبه دارد. مثبتش بی‌تعلقی به دنیاست. منفی‌اش بی‌عملی است. از توضیحم پشیمانم. توبه می‌کنم و می‌خواهم جبران کنم.<o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">می‌پرند ناگهان. بارها دیده‌ام که بی‌من بسیار روال‌تر چرخِ دنیا و عقبا می‌گردد. آن عموعلی هم که حرف از انقراض می‌زند بی‌خبر است از ویرانه‌ای که در من هرآینه شکسته‌تر می‌شود. نگرانِ عمر است. نگرانِ مرگ است. از مرگ‌آگاهی حرف می‌زند. بی‌ آگاهی از نفاقِ ریشه‌ دوانده در من.<o:p></o:p></font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">نمازهای جماعت عجب مصیبتی است. تندتند می‌خوانم اوراد را و عرفانی‌هایم را قورت می‌دهم. سخت‌ترش فراداهاست. گمان می‌کنم دیده می‌شوم. سجده را خلاصه می‌کنم. این‌همه دردسر، این‌همه دودوزگی، این‌همه ریا، این‌همه شرک. مرا به چه محاکمه خواهد کرد؟</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">بعد ماها می‌نشینیم گردِ هم و همفکری می‌کنیم و عقایدمان را مرور می‌کنیم. من کیستم؟ بی‌دستاویزترین نفرِ جماعت. کوهی از انکار و تفلسف‌های راه به هیچ نبرده. خودشان را بیرون می‌ریزند و با لطیفه‌هایی سرِ شکستنِ یخ‌های سنگینِ جمع دارند. خنده‌ام نمی‌گیرد. چیست گناهم؟ در جهانِ خنده‌دارِ اطرافم، که از تناقض‌هایش خنده‌ها می‌توان ساخت، لطافتِ نبوده‌ام خنده نمی‌دهدم. از بی‌شعوری‌های ناتمامِ من است لابد. امشب یک متنِ پرغلط و ویراستاری‌لازم هم به تگاپویم نینداخت. چه می‌گویی برادر؟ می‌دانی من کیستم؟ من با انقراض و خلافش نیز ناز و نیازی ندارم. آن را که به جایی رهش ندهند</font></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-04-02T19:17:19+01:00 www.abrmim.ir میم ابر سپاس http://www.abrmim.ir/post/42 <div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">خدایا سپاست که این شام تار</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نه پیمانه دارد، نه پیوند یار</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-03-30T17:21:29+01:00 www.abrmim.ir میم ابر آه خواهی کرد http://www.abrmim.ir/post/41 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">گر بمانی، گناه خواهی کرد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">گر روی، اشتباه خواهی کرد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">آه از این بد دوراهه‌ای که در او</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هر طرف گردی، آه خواهی کرد</font></div><div><br></div> text/html 2018-03-29T22:16:51+01:00 www.abrmim.ir میم ابر چند نکته برای به وقت شام http://www.abrmim.ir/post/40 <h2 dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></h2> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">باید واقعیت را گفت تا فردا روزی که مخاطب‌مان خودش با عین مطلب روبرو شد، ما را دور از انصاف نبیند و از ما رو نگیرد. خدا را هم خوش نمی‌آید برای خوش‌آمد این و آن یا هر مسئله دیگری، حق را نگوییم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عزیزی دو مطلب راجع به آخرین ساخته آقای حاتمی‌کیا به بنده گفت که بد ندیدم اینجا هم بیاید. اولینش راجع به زنان بود. اینکه وجه غالب زنان رزمندگان مدافع حرم، حامی و مشوق آنان برای این کار بوده و هستند. خانواده‌های این افراد به‌گرمی پشت و پناه این مردان و خانواده آنان هستند. حتی دخترانی در اطراف ما هستند که خواهان مردان شهادت‌طلب مدافع حرم هستند و گفته‌اند تنها اینگونه افراد را برای ازدواج پیشنهاد بدهید. واقعیت این است که وجه غالب این رزمندگان چنین خانواده‌هایی دارند که در فیلم مخالف این مطلب دیده شد. البته می‌توان بر حاتمی‌کیا خرده نگرفت بابت استفاده از این تصویر برای نشان دادن موج مخالفتی که در کشور هست، اما مگر این مخالفت غالب مردم است که از آن‌سوی ماجرا حتی خبری هم نیست؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نکته دوم زنان داعشی است. اگر واقعیت زنان داعشی به تصویر کشیده شود، برخی مسائل حل می‌شود. واقعیت آن است که این زنان، از قلب اروپا و امریکا برای فحشا و تفریح نیامده‌اند. چنین کالایی در دیار خودشان یافتنی است و نیازی به چنین مخاطراتی نیست. آنان در فقر معنویت، از سر اعتقاد و نیاز به معنویت است که فریب تشبه به حق دواعش را خورده و از عمل جهاد نکاح راضی و خرسندند. مصاحبه‌هایی نیز از این زنان موجود است که مؤید این مطلب است. در به وقت شام این مسئله تقریباً خوب بیان شده بود. زنی را دیدیم که با اعتقاد راسخ، از گذشته فاسدش کنده بود و می‌خواست با انتحار، آینده‌اش را روشن کند. هرچند در ظاهر خبری از جهاد نکاح نبود.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font size="2" style="" face="Mihan-Iransans">مطلب نهایی که فیلم ادعایی در مورد آن نداشت، ظاهرسازی شخص ابوبکر البغدادی بود. این‌چنین رایج است که او و داعشیان به اهل‌بیت علیهم‌السلام بی‌احترامی می‌کنند. این را بگذارید در کنار ادامه نام ابوبکر البغدادی الحسینی الهاشمی القرشی و این تناقض را حل کنید. آنان قریشی و علوی بودن خلیفه اسلامی را با این نامگذاری پذیرفته‌اند، اگرچه این پوششی بیش نیست و تخریب مزار منتسب به اهل‌بیت علیهم‌السلام نقض این مطلب است. درواقع آنان نیز دانسته‌اند که باید پرچم را به نام حضرات بلند کنند و مانند بسیاری از قیام‌های تاریخ، سرآخر به نام خود مصادره کنند. به این‌ها کاری ندارم. تنها حرف این است که واقعیت را تا جای ممکن، با رعایت انصاف بگوییم.</font></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font size="2" style="" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></p> text/html 2018-03-27T19:08:33+01:00 www.abrmim.ir میم ابر سلامیدن و والسلامیدنت http://www.abrmim.ir/post/39 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">این غزل را پیش از آشنایی با طرزی افشار مرتکب شدم. ولی همان موقع‌ها هم می‌دانستم این طرز در فارسی نامی جز مصدر جعلی ندارد. وقتی مطلب پیشین را نهادم، دیدم خودم هم چنین بلایی بر سر زبان فارسی آورده‌ام.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سلامیدن و والسلامیدنت / چه داده مرا دید و نادیدنت؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رهانیدن و وارهانیدنت / نگاهیدن و اشتباهیدنت<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دمیدن به باغ دماوند چیست؟ / از آن قله باز آ ببین چیدنت<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">به تابیدنت هر چه خورشیدنت / به سوزیدنت هر چه جوشیدنت<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">که نالیدنت را دوام آورد؟ / نماند دلی وقت خندیدنت<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رسانیدنت گوش ما را سرود / و سوتی چنان بهر باریدنت<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نه باریدنت لحظه دیدنت / نه نادیدنت گاه خوابیدنت<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شکانیدنت پای لب‌های من / شکستم قدم را به پاییدنت<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">غمین دیدنت نازنین دیدنت / تو دلخواهی و دل به خواهیدنت<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">وبال تواَم بال من را مچین / چرا چیدن نقض بالیدنت؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شعاریدن شاعری بی‌زبان / بسی بید مجنون به لرزیدنت<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شوم محو بوسیدنت گرچه درد / دَرَد پیرهن‌های موییدنت<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">سه‌شنبه 28 بهمن نودوسه</font><font face="Arial, sans-serif" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></font></span></p>